Съвместни администратори Марков Колеж ООД, Марков Колеж София ООД,ДЗЗД Марков Колеж ОК и Фондация „Марков колеж“
Име на ДЗЛД Ирена Константинова Петрова
Контакти: 0887873596; irena@markovcollege.com
Интернет сайтове http://www.markovcollege.com/, https://www.markovcollege.bg/, https://www.online.markovcollege.com/
Дата на последна промяна 23.05.2018
I. Категории лични данни, за които администраторите са и обработващи:
Реф. номер Категории субекти на данни Категории лични данни (ЛД) Чувствителни ли да ЛД Бизнес процес Източник на ЛД Цел на обработването Правно основание Ако е съгласие,как е получено Предоставяне на ЛД на: Достъп на субекта до информацията Място на съхраниение на данните Държава Период на съхраниение Ниво на криптиране Споделено с 3-ти страни извън ЕС Коментари
1 Назначени по трудов договор или сключен граждански договор Име, Фамилия, Имейл, телефон,адрес,ЕГН, номер и дата на лична карта,място на раждане, снимков материал не наемане на персонал ЛД са предоставени от субекта им сключване на трудови или граждански договори договор н/а счетоводна къща, НАП, НОИ при поискаване в офис на администраторите, счетоводна къща; чрез ПИК/КЕП в сайта на НАП На хартия- в офис на администраторите в заключен шкаф; електронно-в сиситемата на счетоводната къща; онлайн чрез системите на НАП и НОИ чрез криптирана връзка България съгласно разпоредбите на законодателството https не /
2 Клиенти физически лица (ФЛ) Име, Фамилия, Имейл, телефон,адрес, рожденна дата,снимков материал не закупуване на услуга или продукт от администраторите ЛД са предоставени от субекта им търговска дейност и дейност по обслужване на клиентите договор; търговско споразумение н/а имейл платформа, хсотинг компание чрез онлайн профила си; чрез получени електрони писма с линк за проверка на данните и отписване договори- на хартия в офиса на администраторите или онлайн в електронния магазин България до искане на унищожение https не /
3 Потенциални клиенти (ФЛ) Име, Фамилия, Имейл, телефон,адрес, IP адрес не регистрация в интрнет сайтовете или на хартиен носител ЛД са предоставени от субекта им изпращане на допълнителна информация, искане на обратна връзка по опрделени въпроси съгласие чрез изрично заявление при регистрацията и/или потвърждение на регистрацията по имейл; чрез изрично заявление на хартиен носител имейл платформа, хостинг компания чрез получени електрони писма с линк за проверка на данните и отписване Онлайн платформа MailChimp, собственост на The Rocket Science Group, LLC., с адрес:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; на хартиен носител – в офиса на администраторите в заключен шкаф САЩ, България до искане на унищожение https не /
II. Категории лични данни, за които администраторите са само обработващи:
Реф.номер Категории субекти на данни Категории лични данни (ЛД) Чувствителни ли да ЛД Бизнес процес Източник на ЛД Цел на обработването Правно основание Ако е съгласие,как е получено Предоставяне на ЛД на: Достъп на субекта до информацията Място на съхраниение на данните Държава Период на съхраниение Ниво на криптиране Споделено с 3-ти страни извън ЕС Коментари
1 Физически лица, участващи в обучение на администраторите, възложено от друг администратор на ЛД Име, Фамилия, Имейл, телефон,снимков материал не провеждане на обучение ЛД са предоставени от възложителя на обучението търговска дейност- поддържане на архивни списъци при дългосрочно търговски отношения с възложителя на обучението договор с възложителя н/а само и единствено обратно на възложителя на обучението при поискване електронно в архив на външен хард диск, заключен в офиса на обработващия България до искане за унищожение от субекта или възложителя файловете са заключни с пароли не /