Онлайн курсове


Онлайн зоната на Марков колеж предлага отдалечен достъп до различни курсове, с различна продължителност и форма.
Имате достъп до обученията по всяко време от всяка точка на света.
В онлайн зоната ще откриете:

 • дългосрочни авторски курсове за придобиване на различни умения
 • авторски пасивни и активни медитации
 • професионални тестове за измерване на различни характеристики на личността
 • можете да заявите консултация при психолог или коуч с богат опит
 • други ресурси за личностно развитие
Научи повече за онлайн курсовете

Курсове на живо


Основният курс на Марков колеж „Философия на успеха: себеразбиране и себеизграждане“ представлява деветмесечно обучение, което развива едновеременно четирите интелигентности на човека.
Курсът е полезен за хора, които искат:

 • да постигнат по-голям успех в живота си;
 • да увеличат мащаба на своите мисли и действия;
 • да опознаят себе си, своите ценности, мисия и визия;
 • да разберат какво наистина искат в живота си;
 • да изграждат красиви и хармонични взаимоотношения;
 • да развият своите лидерски качества;
 • да станат по-уверени и решителни;
 • да придобият умения по медитация и дихателни практики

Курсът се провежда вече 25 години и е единственият дългосрочен и систематичен курс за личностно развитие в България.

Научи повече за Основния курс

Детски курсове и лагери


„Философия на успеха за деца и тийнейджъри“ предоставя техники, с които децата да разбират себе си и останалите по-добре. Курсът подпомага развитието на:

 • дисциплина
 • конструктивно мислене
 • самоувереност
 • честност
 • устойчивост на трудностите
 • емпатия
 • асертивност и др.

Курсовете за деца са разделени в две възрастови групи: 12-15,16-18г. и имат продължителност от 3 месеца.

Научи повече за Тийнейджърския курс
 

Имате нужда от повче информация?


Ако планирате систематична работа в личностното си развитие, но не можете да се ориентирате в най-подходящата за вас форма, свържете се с нас.

Поискай информация