Безплатна отворена лекция към Тийнейджърски курс


Кога: Можете да изберете между две дати
Къде: учебна зала на Марков колеж
Водещ: Гергана Маркова и Теодора Каменова

  Какво представлява обучението?


  Курсът философия на успеха – самопознание и себеизграждане за тийнейджъри е своеобразно пътешествие и изграждане на желания АЗ. Свързан е с овладяване на ключови умения и създаване на добри навици така, че да направи успешната реализация на младия човек неизбежна и въпрос на време. Курсът осигурява множество преживявания, тестове, поведенчески игри и практически упражнения. Развиват се дисциплина, конструктивно и критично мислене, самоувереност и реална самооценка, честност, целеустременост, устойчивост на трудности, ефективно общуване, емпатия, асертивност, емоционална интелигентност и др.
  Основни акценти в обучението са развитие на четирите интелигентности (умствена, емоционална, духовна и физическа), изграждане на навици и умения, които да подпомогнот младите хора осъзнато и отговорно да вземат шестте определящи в голяма степен живота им решения (касаещи училището, приятелите, родителите, любовта и сексът, пристрастяването и самооценката).
  Всичко това е подчинено на промяната и е в съзвучие с глобалните тенденции и необходимостта от утвърждаване на определени умения и качества, като: критично мислене, комплексно решаване на проблеми, лидерство, въздействие върху средата, увереност, отговорност, проактивност, синергиране и др.

  Възраст


  Препоръчителната възрастова група е 16-18 години.

  Какви са продължителността и графикът на обучението?


  Обучението се състои от 12 сбирки по 4 учебни часа в 2 блока по 80 минути и почивка между блоковете от 20 минути, като общото времетраене на една обучителна сесия е 3 астрономически часа.
  Курсът стартира на 26 ноември 2017г. и ще продължи до март 2018, с предвидена коледна ваканция.
  Курсовете се провеждат в неделя от 10:30 до 14 часа. В началото на курса ще бъде уговорен точния график на цялото обучение.

  Каква е програмата на обучението?  Ден 1. КОЙ СЪМ АЗ И КОЙ МОГА ДА БЪДА
  (Саморефлексия и промяна)

  • Разбиране на навиците за успех
  • Саморефлексия и Самопознание
  • Автомотивация – спазване на обещанията към себе си
  • Градивното отношение към себе си: Честност, директност, интегритет
  • Готовността да правим промени
  • Обновлението на личността и развиване на талантите

  Ден 2. КОЙ Е ШАФА
  (Проактивност)

  • Реактивност и проактивност
  • Утвърждаване на проактивната нагласа в ежедневието
  • Къде и как насочваме усилията си и мислите си: Кръг на влияние и кръг на загриженост
  • Инициативност и нива на инициативност
  • Превантивност
  • Тест Проактивност
  • 6те най-важни решения: Училището, Приятелите, Родителите, Гаджетата и сексът, Пристрастяването, Самооценката

  Ден 3. ДА ВИЖДАШ Е ПОВЕЧЕ ОТ ДА БЪДЕШ
  (Развитие на мисленето)

  • Как да разширим хоризонтите си на мислене
  • Управление на мислите: подреденост и систематичност
  • Осъзнаване на това как нашите мисли оформят всички области от живота ни
  • Изграждане на умения за пренасяне на опита
  • Свободата
  • Инструменти за мислене и решаване на проблеми

  Ден 4. КАК ДА „ВДИГНА ЛЕВЪЛА“ В КЕФА ОТ ЖИВОТА
  (Управление на емоциите)

  • Осъзнаване и разбиране на собствените емоции
  • Управление на емоционалните ни реакция към хора и ситуации
  • Вярата в себе си и идеите, които имат.
  • Умението да губим или как да приемаме неуспехите достойно
  • Силата на личността – източници
  • Личностна цялост – Мисли – Чувства – Поведение

  Ден 5. КОЕ Е ОТ ИСТИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕН
  (Ценности и цели)

  • Осъзнаване на важните неща и тяхното място в живота ни
  • Разбиране за ефекта от решенията ни във времето
  • Умения за поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели
  • Как да планираме
  • 6те най-важни решения: Училището, Приятелите, Родителите, Гаджетата и сексът, Пристрастяването, Самооценката

  Ден 6. ПОСТИГАМ ТОВА, КОЕТО ИСКАМ С ТОВА, КОЕТО ИМАМ
  (Самооценката и личната увереност)

  • Умения за боравене с ресурсите
  • Кои са нашите приоритети
  • Лична ефективност: дисциплина, целеустременост и воля
  • Да сложим първите неща първи
  • Зона на комфорта и зона на куража
  • Лидерство във взаимоотношенията


  Ден 7. ПЕЧЕЛЯ – ПЕЧЕЛИШ

  • Разбиране на взаимозависимостта
  • Изграждане на мислене печеля – печелиш
  • Манталитет на изобилието
  • Зачитане на чуждите граници, мнение и интереси
  • Изграждане на умения за отстояване на собствените позиция, права и интереси
  • Средният път – инструмент за реализиране на стратегията Печеля – Печелиш
  • Доверието

  Ден 8. ЖАБАТА СРЕЩА СЛОНА
  (Комуникацията – тя мен или аз нея)

  • Емоционалната интелигентност във взаимодействието с другите
  • Изграждане на умения за разбиране на другите, активно слушане и емпатия
  • Умения за управление на процеса на комуникация – създаване на яснота и даване и получаване на обратна връзка
  • Нашите роли в общуването: Братя / сестри, Родители, Приятели, Учители
   Съученици, Другият пол / гаджето
  • Разбери преди да искаш да бъдеш разбран
  • Асертивност и отношение към конфликтите
  • Техники за решаване на конфликти

  Ден 9. КРЕАТИВНОСТТА – Час по фантазия

  • Да мислим така, че да бъдем креативни дори в ограничаващи условия и трудности
  • Комбинативност и изобретателност
  • Развитие на логическо мислене
  • Намиране и прилагане на творчески подходи за решаване на проблеми
  • Изкуството на умело зададения въпрос
  • Мисловните карти
  • Генериране на идеи на база всичко дотук
  • Езиково творчество

  Ден 10. УЧЕНЕТО

  • Преосмисляне на отношението към ученето
  • Изграждане на умения за по-успешно учене
  • Развиване на възможностите за обработване и усвояване на нова информация
  • Умения за бързо четене и ефективно помнене
  • Мотивацията да учим
  • Учене с мисловни карти
  • Организация на учебния ден – планове за учене
  • Режим работа – почивка

  Ден 11. ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ
  (Самообновлението и самоорганизирането)

  • Наточете секирата
  • Четирите измерения на личността – балансът: почивка – работа
  • Нещата, за които носим отговорност

  Ден 12. ПРОЕКТ ЗА МЕН

  • Кой съм аз всъщност
  • Визия и мисия
  • Какво искам от живота
  • Как ще го постигна
  • Скритият дар

  Колко струва обучението в Марков колеж?


  Курсът е с продължителност три учебни месеца. Цената на един месец участие е 280 лв. или 840 лв. за целия курс, като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения месец. Плащането може да се осъществява в брой, с карта или по банков път.
  Важно: Предлагаме възможност за разсрочено плащане в рамките на пет календарни месеца.

  Какво е включено в цената за един обучителен месец?


  ● 4 групови срещи с продължителност от по 3 часа всяка – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което е необходимо по време на срещите;
  ● Индивидуално менторство от професионален консултант;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.

  Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?


  В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е за вашето дете, а сте заплатили повече от един месец, ние ще ви възстановим сумата, заплатена от вас за бъдещ период.

  Как да запишете детето си?


  Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да инвестирате в детето си, но държим и то да желае това. Ето защо препоръчваме, преди да вземете окончателното решение, да направите следното:
  1. Регистрирайте се заедно с детето за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса. Така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма.
  2. Ако след посещението на отворената лекция и Вие и детето Ви смятате, че Марков колеж е Вашият партньор, заявете място за първия ден от курса.
  3. След него, нека решението да продължи е лично на детето.

   

  Запазете вашите места: