Умствена интелигентност vs. Емоционалната интелигентност

Марков Колеж Емоционална интелигентност, Умствена интелигентност Leave a Comment

*Емоционална интелигентност  (EQ), се определя като способността  ни да се идентифицират, оценяват, управляват и изразяват емоции.

Хората с висока степен на емоционална интелигентност обикновено се отличават с изразени лидерски и екипни качества.  Те са способни да разбират по-добре другите, да са съпричастни и да се свързват лесно с хората около тях. Те могат да управляват емоциите, с което да улеснят мисленето си, да разбират значението на емоциите, адекватно да възприемат емоциите на другите. Високата степен на емоционална интелигентност се вижда и в това как човек се отнася към другите и поддържа емоционален контрол. Емоционалната интелигентност е по-добър показател за успех на работното място и се използва за идентифициране на лидери, добри отборни играчи.

Умствената интелигентност (IQ) е пряко свързана със способността  ни да учим, както и да се разбира и прилага информация в набор от умения. Умствената интелигентност обхваща логически разсъждения, разбиране на езика и математически умения. Хората с по-висок коефициент на умствена интелигентност могат да мислят в резюмета и да създадат връзки, като правят обобщения по-лесно.

Как могат двете интелигентности да бъдат развивани при децата и възрастните?

 

Емоционалното осъзнаване се развива чрез насърчаване на качества като споделяне, внимание към нуждите на другите, съпреживяване, зачитане на личното пространство на другите и създаването на общи принципи на сътрудничество.

Развиването на умствения потенциал може ежедневно да се предизвиква с упражнения като пъзели, задачи за решаване на проблеми и техники, които ви карат да мислите извън кутията.

Какво е по-важно – умствената или емоционалната интелигентност?

 

Има различни гледни точки за това коя интелигентност е по-важна. Тези, в лагера на емоционалната интелигентност  ще кажат „Високо IQ ще получите през ученето в училище, докато високото EQ ще получите през ученето в живота.“

Има и такива, които вярват, че когнитивните способности (IQ) са по-добър предиктор за успех и емоционалната интелигентност е надценена.

Дълго време, умствената интелигентност се смяташе за крайната мярка за успех в кариерата и живота като цяло. В последните десет години се появиха изследвания, които показват пряката връзка между високата степен  на емоционална интелигентност и успешните професионалисти.

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

УМСТВЕНА

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Способности

Осъзнаване и дефиниране на собствените емоции. Изразяването им и трансформирането им в желана посока. Разбиране на нуждите, които стоят зад емоциите и осъзнатото им удовлетворяването. Създаването на мотивация. Възприемане на емоциите на другите. Емпатия. Асертивност. Управление на взаимоотношения.

Възможността да се учи ефективно. Разбирането и прилагането на знания в умения. Логическо мислене. Умело боравене с езика. Умението да се абстрахираш. Математически умения, абстрактно и пространствено мислене. Филтриране на ненужната информация. Бърза преценка на ситуацията.

В работата се проявява като

Екипност. Ефективна комуникация. Успешно партньорство. Лидерство. Ориентация към нуждите на другите. Инициативност. Мотивацията. Сътрудничество. Управление на стреса. Успешно балансирано не работата и личния живот. Бърза адаптивност. Гъвкавост във взимането на решение.

Успех с предизвикателни задачи. Бързо и адекватно анализиране и синтезиране на дадена информация. Бързо постигане на резултати. Пренасянето на опит от една сфера в друга. Умело създаване на връзки между различни неща.

Тестове, с които се мери

ORG EIQ

Въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата

IST 2000 R

Оценка на структурата на интелекта