markovcollege vzaimootnosheniq

Как да превръщаме взаимоотношенията в ефективни партньорства? (Част 1)

Марков Колеж Емоционална интелигентност Leave a Comment

Във времето, в което живеем няма деятелност, която да не е обвързана с други хора. Освен това, както казва Шакти Гъуейн „Всички блага идват до нас чрез другите хора“. И всички „неблага“, бих добавила. Взаимоотношенията между хората никога досега не са били от такова значение. Много източници все по-често подават данни, че над 50% от успеха ни зависи от обкръжението и качеството на взаимоотношенията ни. А извън темата за успеха, се оказва, че и щастието ни е зависимо от това.
„Най-важните външни фактори, влияещи върху индивидуалното щастие са човешките взаимоотношения.“ R. Layard, Happiness, 2011
Именно затова считам, че нашите щастие и успех са правопропорционални на уменията ни да управляваме взаимоотношения.
Управление на взаимоотношенията доскоро беше странно словосъчетание. Много от хората дори не го бяха чували. Случвало ми се е след публични лекции да идват хора и да ми благодарят единствено заради това, че са разбрали, че взаимоотношенията е нещо, което можем да управляваме. Не се случва ей така, не става случайно и ние имаме влияние на тяхното качеството. Може би към ден днешен това е естествено разбиране за повечето хора, но моите наблюдения показват, че повечето хора или не знаят как да го правят или забравят колко е важно.

Какво означава да управляваме едно отношение?

Т.к. взаимоотношение е и това, което имаме със съседите, на които не знаем имената или магазинера в блока, бих искала да въведа два аспекта в разбирането ни на взаимоотношенията.
1. Нека мислим и се ангажираме да управляваме ЗНАЧИМИТЕ за нас взаимоотношения. Кои са те? Значим друг човек, според нашата дефиниция в Марков колеж, е човек, който ако го сменим с друг, това ще промени живота ни. Това са интимния ни партньор, децата ни, нашите родители, братя и сестри, някои учители, някои колеги, някои приятели… Това са взаимоотношенията, за които да прилагаме следващите в тази статия препоръки. За всички останали е важно и достатъчно, според мен, да следваме принципите на коректност, толеранс и добронамереност.

2. Вторият аспект е свързан с целта на това да управляваме взаимоотношенията. Това е система от малки действия, насочени към взаимоотношението, така, че да го превърнем в ефективно партньорство? Ако то вече е такова, тогава да го поддържаме и развиваме като такова. Какъв е смисълът? Повече „блага“. За мен, за теб, за тези около нас, които са ни важни. Разбира се, благата са различен тип, но това е така както в личните взаимоотношения, така и в работните такива.
Как да превръщаме взаимоотношенията в ефективни партньорства?
Преди да влезем в конкретика, бих искала да направя една уговорка. Следват 3 групи от действия, които нашия екип е синтезирал. Ние сме го направили, разбира се, на база на опита и изследванията на големите имена в нашата област. Автори и консултанти като Кови, Голман, Розенберг и много други. Синтезирали сме и нашия опит на повече от 20 години обучение за личностно развитие. Но все пак това си остава нашия синтез. Вие може да създадете (ако вече нямате такава) вашата система за управление на взаимоотношения. А ние ще се радваме да споделите .
И така, кои са групите действия, с които превръщаме взаимоотношенията в партньорства?
1. Осъзнато да изграждаме доверие
Доверието е плънката на взаимоотношението, най-важната съставна част. Ако доверието стигне до нула и хората имат тази свобода, взаимоотношението се разпада. Доверието е емоционален компонент. Чувство. Като такова то се характеризира със слените неща:

  • Има изключителна скорост, с която се отразява на решенията на хората, които контактуват. Замислете се само – ако ви дам снимка на някой ваш познат, колко време ще ви е необходимо да прецените дали по-скоро му имате доверие, или по-скоро не. Секунда-две. В забързаното ежедневие, ние не си даваме сметка за това, но във всеки контакт с хора, нашето чувство за (не)доверие е активно и влияе на решенията ни. Знаем или не знаем. Точно в това е големият риск, но и огромния шанс, които имаме. Ако доверието е високо по между ни, това влияе градивно и то с голяма скорост.
  • Формира се от натрупващи се позитивни емоции в контакта с другия. И това е пътя, по който можем да го изграждаме осъзнато. Трябва преднамерено да създаваме условия, в които другият да преживява позитивни емоции. Например ако караме важните за нас хора да се чувстват разбрани, значими и признати, уважени и т.н. доверието постепенно нараства. Важно е да имаме предвид, че обратните на тези емоции намаляват доверието. И т.к. в забързания живот понякога без да искаме сваляме доверието, важно е просто да се грижим осъзнато за качването.
  • Доверието като основен компонент на взаимоотношението има две страни – да изграждам доверие към себе си и да се доверявам на другия. Бидейки чувство, то е и прилепчиво в голяма степен. Това означава, че ако аз ти нямам доверие, това постепенно намалява и твоето доверие към мен. Много хубавото е, че и обратното също се случва. Именно затова е важно, ние да работим от нашата страна и да се доверяваме осъзнато на важните за нас хора. Ако и го комуникираме по подходящ начин, ефектът се увеличава.

Ако работим осъзнато за изграждане на доверие, ние постепенно се превръщаме в онези малко на брой хора, които баща ми (Петър Марков, създател на Марков колеж) наричаше простичко „надеждните“. Те, според него са и хората, които са „незаменими“ или почти незаменими. Защо е така? Статистиката показва, че само 15 % от хората чувстват, че работят в атмосфера на доверие (CareerBuilder survey, through Harris Interactive). Ще кажете – да, ама в къщи е друга бира. Ами, съмнявам се. България е на 4-то място по разводи в Европейския съюз. Няма да го коментирам. Така, че „колкото повече, толкова повече“
Е, това беше „голямата картина” и главната ни отговорност. Голямата картина на значението на взаимоотношенията в живота ни и кои от тях управляваме. А главната ни отговорност е осъзнатото изграждане на доверие в тях. Сега вече сме готови да се „потопим” и в малко по техническите умения за управление на взаимоотношенията. А те са втората и третата група от действия:
2. Да поддържаме яснота в отношението сега и за бъдеще време
3. Да правим и реализираме уговорки
Ако сте почувствали желание и готовност да научите повече за това, ще се радвам да продължим заедно по темата. А дотогава – изграждайте доверие !