Мисия

В днешния динамичен и изпълнен с предизвикателства живот, вярваме, че осъзнатото личностно развитие подкрепя всеки един човек в изграждането на хармоничен и щастлив живот, както и в постигането на ефективност в действията и решенията му.

Markovcollege.bg е платформа, предоставяща безплатни обучения по личностно развитие. Платформата достига до широк кръг от хора с интерес в областта и им предоставя свободен достъп до нови знания и умения, чрез които да подобрят живота си. Друга цел на платформата е да увеличи общото ниво на информираност и запознатост за ползите на личностното развитие, неговите измерения и обхватност сред българското общество.

Проучвания сред тенденциите в следващите 20 години показват, че умения като емпатия, креативно и критично мислене, управление на емоциите и взаимоотношенията, иновационно мислене, лидерство и самоуправление ще бъдат в основата за изграждане на успешна кариера и високи постижения.

Наши наблюдения от 25 годишната ни работа в областта показват, че много нисък процент от нашето общество е усвоило тези критично важни умения или изобщо има осъзнаване за тях като умения, които се изграждат и усвояват. Ето защо, ние искаме да подготвим хората за идващите промени и да бъдем техен партньор в изграждането на по-добро утре.

Безплатните обучения в платформата ще покриват четирите аспекта на живота:
– Умствена интелигентност.
– Емоционална интелигентност.
– Духовна интелигентност.
– Физическа интелигентност.

Предоставяме практически насоки и похвати, които хората да имплементират в направления като: бизнес и кариера, родителство, любов и лични взаимоотношения, здраве и други.